Szavazókörök kialakításának felülvizsgálatáról - HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva Dubicsány községben a 184-11/2016. számú határozattal kialakított szavazókörök felülvizsgálatát elvégeztem.

Megállapítom, hogy a felülvizsgálat eredménye alapján a szavazókör kialakítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.

Dubicsány Község szavazóköre:Szavazókör címe:
001. sz. szavazókör:Rákóczi F. út 1. Polgármesteri Hivatal (Faluház)

Ezen határozat ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez. (3630 Putnok, Kossuth út 5.)

A közzététel időtartama: 2019. február 13. – 2019. február 27-ig.

INDOKOLÁS

A Ve. 78. §-a rendelkezései szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást. A Ve. 79. § (2) bekezdése szerint a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát megváltoztatni.

Tekintettel a közeljövőben várhatóan kitűzésre kerülő EP választásra a felülvizsgálatot a Ve. 79.§-a alapján elvégeztem.

A Határozat részét képezi a VÁKIR rendszerből előállított „körzetesített létszám ellenőr” dokumentum, illetve a „Település szavazókör” dokumentum.

E határozat közzétételre kerül Dubicsány Község Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján.

A határozat a Ve. 77. §, 78. §, 79. §. valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 234. § (1) bekezdésen alapul.

Putnok, 2019. február 12.

Dobos Józsefné
aljegyző
HVI vezető

Dokumentum letöltése

Vissza