DUBICSÁNY - Településképi arculati kézikönyv
A Településképi arculati kézikönyv letöltése
tovább >> 
Dubicsány Közég Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, valamint a Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(IX.12.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének a következőket rendeli el:
tovább >>