DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2019.(I.10.) rendelete az 1/2018.(II.12.) rendelet módosításáról (az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről) (továbbiakban: „R” módosításáról)

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
  106.752.914 FtKöltségvetési bevétellel
  140.416.443 FtKöltségvetési kiadással
  -33.663.529 FtKöltségvetési hiánnyal
  -7.954.047 Ft-ebből működési maradvány és
  -25.709.482 Ftfelhalmozási maradvány
  felhasználásával állapítja meg.
   Dubicsány Község Önkormányzatának 1/2018.(II.12.) rendeletének
   • 1.1 sz. melléklet helyébe e rendelet 1.1 sz. melléklete lép.
   • 2.1 sz. melléklet helyébe e rendelet 2.1 sz. melléklete lép.
   • 2.2 sz. melléklet helyébe e rendelet 2.2 sz. melléklete lép.
   • 6. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
   • 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
   • 8. sz. melléklet helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

  3. § Záró és vegyes rendelkezések

  1. A költségvetés módosításáról szóló rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  DUBICSÁNY, 2019. január 10.
  Radnai ZsoltDobos Józsefné
  polgármesteraljegyző

  A rendelet kihirdetésének napja: 2019. január 10.

  DUBICSÁNY, 2019. január 10.

  Dobos Józsefné
  aljegyző

  Táblázat letöltése

  Vissza