DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2018.(III.06.) rendelete az 1/2017. (II.13.) rendelet módosításáról az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról (továbbiakban: „R”) módosítására

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

58.785.912 FtKöltségvetési bevétellel
74.622.085 FtKöltségvetési kiadással
-16.657.550 FtKöltségvetési hiánnyal
-4.217.936 Ft-ebből működési hiány
-12.439.614 Ftfelhalmozási hiány

felhasználásával állapítja meg. (2) Dubicsány Község Önkormányzatának 1/2017.(II.13.) sz. rendeletének

3. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) A költségvetés módosításáról szóló rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

DUBICSÁNY, 2018. március. 06.
Radnai Zsolt sk.
polgármester
Dobos Józsefné sk.
aljegyző
Fignár Zoltánné
alpolgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 6.

DUBICSÁNY, 2018. március 6.

dr. Bányainé Magicz Ildikó távollétében
Dobos Józsefné
aljegyző

Vissza