Beiskolázási támogatás

Dubicsány Község Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a települési támogatás megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályairól szóló 9/2022. (VII.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján beiskolázási támogatás címen az Önkormányzat pénzbeli támogatást biztosít azon személyeknek, akik a háztartásukban köznevelési, vagy közoktatási intézménybe járó gyermeket nevelnek, valamint az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap 800%-át - jelenleg a 228.000.-Ft/ fő - értékhatárt.

A háztartás jövedelmi viszonyai kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal igazolhatók.

A támogatás mértéke a köznevelési intézményben járó gyermek esetén 10.000, -Ft, közoktatási intézményben tanuló gyermek esetén 15.000, -Ft.

A támogatási igény benyújtásához kérelem adatlap áll rendelkezésre, amely személyesen átvehető a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán Dubicsány, Rákóczi út 1. szám alatt. (Minden héten szerdán 9 és 11 óra között.)

A kérelmeket személyesen a fenti címre, postán a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal részére 3630 Putnok, Kossuth út 5. szám alá, vagy e-mailben a phivatal@putnok.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a fentiekben ismertetett követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok (pl.: bizonyítvány, oklevél, a háztartás egy főre jutó jövedelmére vonatkozó nyilatkozat) másolatát!

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15. (péntek)

Támogatás kizárólag a hiánytalanul kitöltött, határidőben beérkezett és a szükséges mellékleteket tartalmazó kérelem alapján nyújtható a meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén.

A támogatást az önkormányzat legkésőbb szeptember 30. napjáig fizeti ki.

Vissza