Meghívó Képviselő-Testületi Ülésre

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-én (csütörtök) 15.30 órától Rendkívüli Képviselő–testületi ülést tart,, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: ÖNKORMÁNYZAT hivatali helyisége

NAPIREND:

 1. Javaslat a Dubicsány, Kossuth út 16. számú Magtár Közösségi ház belső átalakítására tett árajánlatok elbírálására.
  Előadó: Polgármester
 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására.
  Előadó:Polgármester
 3. Javaslat „Mikulás est” megrendezésére.
  Előadó:Polgármester
 4. Javaslat az önkormányzat által biztosított 2018. évi karácsonyi támogatásra.
  Előadó:Polgármester
 5. Javaslat a 2019. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beadott kérelmek elbírálására.
  Előadó:Polgármester
 6. Javaslat megbízás adására Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére.
  Előadó:Aljegyző
 7. Indítványok, javaslatok.

DUBICSÁNY, 2018. november 16.

Radnai Zsolt
polgármester

Vissza