2018.02.12.


Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 12-én (hétfő) 15.30 órától
Képviselő – testületi ülést tart

Az ülés helye: ÖNKORMÁNYZAT hivatali helyisége

NAPIREND:

1./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Polgármester

2./ Javaslat a 2018/2019. tanév beiskolázásához iskolai körzethatárokról szóló beosztás elfogadására.
Előadó: Polgármester

3./ Javaslat a Dubicsány, József Attila út 15., 100/11 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett jelzálogjog földhivatali nyilvántartásban való törléséhez hozzájárulás megadására.
Előadó: Polgármester

4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Polgármester

5./ Indítványok, javaslatok.